"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn"

Firma Prasmet W. Augustyniak, K. Augustyniak Spółka Jawna realizuje Projekt dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2. Innowacje w MŚP, w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn”

W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną dwie innowacyjne maszyny: Mobilna spawarka laserowa oraz Pionowe centrum frezarskie. 

Dzięki zakupionym maszynom firma Prasmet będzie mogła zaoferować nowe produkty i usługi.

Nowy produkt to możliwość produkcji form wtryskowych i tłoczników w wysokiej klasie dokładności o gabarycie do 800x1000mm.

Nowe usługi to napawanie laserowe dużych form bez ograniczeń gabarytowych i wagowych oraz regeneracja narzędzi stosowanych w przeróbce plastycznej i tłocznictwie.

Całkowita wartość projektu: 1.076.250,00 PLN

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 389.151,46 PLN

Okres trwania projektu: od 28.12.2015r do 30.09.2017r