Projekty Unijne

"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn"

Firma Prasmet W. Augustyniak, K. Augustyniak Spółka Jawna realizuje Projekt dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2. Innowacje w MŚP, w Ramach Regionalnego Prog ...

Czytaj więcej